Startsida Verksamhet Referenser Policy Kontakta oss

Miljöpolicy

BoVent VSS AB
ska i vårt arbete verka för

* att alltid ha ett miljötänkande från konstruktion till färdigställande.
* att erbjuda våra kunder miljö- och energieffektiva anläggningar.
* att upphandla miljöklassade produkter och minimera användandet av kemikalier.
* att påverka våra underleverantörer till ett miljötänkande i sitt arbete.
* att informera och motivera personalen till att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med vår miljöpolicy.
* att utarbeta en för företaget anpassad miljöplan.


Kvalitetspolicy

BoVent VSS AB
ska i vårt arbete sträva efter

* att alltid utföra våra uppdrag på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.
* att sätta kunden i centrum, förvissa oss om att uppdrag och tjänster alltid utförs enligt dennes förväntningar och önskemål.


Målsättning
* att inom en snar framtid utverka en kvalitetsplan.
BoVent VVS AB - 0704-416293 - stefan@bovent.com